Koniec roku szkolnego

Zbliża się koniec kolejnego roku szkolnego. Nasi uczniowie znacznie rozwinęli swoje umiejętności lingwistyczne, a my, nauczyciele, mieliśmy szczęście to obserwować.

Obecnie, przygotowujemy naszych uczniów do zakończenia roku szkolnego, jednakże, chcielibyśmy podziękować rodzinom naszych uczniów za ich poświęcenie i oddanie z jakim wspierali swoje dzieci podczas zajęć językowych. To właśnie dzięki państwa pracy dzieci zaczynają wierzyć, że mogą nauczyć się języka obcego, a my jesteśmy w stanie kontynuować nasz program edukacyjny.

Choć z jednej strony, ten okres w roku należy do najbardziej przyjemnych i radosnych, gdy pogoda dopisuje i możemy cieszyć się wiosną, to z drugiej strony, przychodzi się nam pożegnać. Mimo to, i ten czas może być dla nas radosny, kiedy przyjdzie nam świętować osiągnięcia naszych studentów podczas ceremonii rozdania świadectw, kiedy to przyznane oceny będą świadectwem uznania dla ciężkiej pracy uczniów, ich poświęcenia, kreatywności i motywacji z jaką pracowali w ciągu całego roku szkolnego. Tym samym jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć naszych uczniów i mamy nadzieję, że otrzymane wyrazy uznania będą czynnikiem motywującym do jeszcze cięższej pracy oraz że stanął się źródłem dumy i satysfakcji zarówno dla naszych studentów jak i ich rodzin.

Zatem na koniec roku szkolnego, chciałabym życzyć naszym nauczycielom, uczniom i ich rodzinom bezpiecznych i wesołych wakacji.

Nasze grono nauczycieli z niecierpliwością wypatruje kolejnego roku szkolnego z nadzieją, że będzie równie obiecujący i nie mniej ekscytujący jak lata ubiegłe.

Na koniec, załączam kilka wskazówek dla tych, którzy nie chcą tracić kontaktu z językiem obcym podczas wakacji:

 • chętnych zapraszamy w to miejsce, gdzie sprawdzić można co przygotowaliśmy na okres wakacji;
 • warto zachęcać dziecko, by podczas wakacji czytało anglojęzyczne książki i czasopisma;
 • jako że, podczas lata dzieci nie tylko rosną, ale i uczą się, stąd jest to bardzo ważny moment, by wprowadzić zwyczaj czytania anglojęzycznych książek na plaży, dzięki czemu utrzymamy kontakt z językiem obcym oraz umożliwimy dziecku naukę i zabawę równocześnie;
 • skoro przerwa wakacyjna umożliwia relaks, to warto ten czas wypełnić wykonując przygotowany przez nas zestaw wakacyjnych i anglojęzycznych zadań dla chętnych;
 • czerpiąc radość z wakacyjnej wolności, zachęcamy do internetowych powtórek anglojęzycznych słówek lub korzystania z przygotowanych przez nas aktywności, fiszek, układanek, quizów, obrazków lub ćwiczeń słownikowych na potrzeby kursu prowadzonego w naszej firmie przez skype, gdzie ćwiczymy umiejętności wypowiadania się, również z native speakerem;
 • siedząc na leżaku, możemy czytać artykuły pobierane z tego miejsca, rozmawiać lub pisać w języku angielskim w tym miejscu, jako że, te strony prowadzone są i nadzorowane przez nauczycieli języka angielskiego;
 • dobrze bawiąc się w górach lub gdziekolwiek, gdzie spędzasz wakacje, możesz napisać do nas po angielsku. W tym celu skorzystaj z miejsca przeznaczonego na wpisanie komentarza. Dzięki tej metodzie ćwiczysz umiejętności pisania w języku obcym, by nie wyjść z wprawy przed początkiem roku szkolnego. A gdy robisz zdjęcia, to nie zapomnij dodać w komentarzu linku do strony, gdzie zamieszczasz fotki ze swych wakacyjnych wypraw – na stronach Translatorkl.pl, w tym miejscu, w trakcie trwania wakacji, czekamy na wieści od was !

Zestaw zadań dla chętnych:

Kiedy żaden z wymienionych powyżej sposobów na podtrzymanie kontaktu z językiem obcym nie jest w pełni odpowiedni, to zapraszamy na nasze kursy językowe, które rozpoczynają się we wrześniu każdego roku, by uzyskać dostęp do wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, którzy nie tylko, do 31.08 każdego roku, przyznają 2% zniżkę na swoje usługi, ale sprawiają, że nauka języka obcego staje się łatwa, prosta i przyjemna. UWAGA: Promocja obowiązuje każdego roku od 1. dnia lata do ostatniego dnia sierpnia – wasi oddani nauczyciele języków obcych z TranslatorKLO.

Od wakacji 2022 roku przyznajemy również 2% zniżkę za płatności GOTÓWKOWE, oraz kolejne 2% za udział w programie HOLIDAY ENGLISH

Wspomnianą zniżkę można aktywować w danym roku szkolnym, po podpisaniu umowy na całoroczne zajęcia online.

The END of a SCHOOL YEAR

Another school year is coming to an end. Our students have profoundly developed their linguistic skills and we, the staff, have been very fortunate to watch their growth.

Currently, we are very busy preparing them for the end of the school year, however, we would like to take this opportunity to thank all of our families for their dedication and commitment to their child’s foreign language experience. It is due to your support that they believe they can learn a foreign language and we are able to continue our educational programme.

As this time of the year is certainly pleasurable and promising since the weather improves and we are able to enjoy spring, it is always difficult to say goodbye to each other. Nevertheless, we can enjoy this part of the year, too, due to the fact that we can celebrate our students’ accomplishments during the graduation ceremony where we hand out diplomas as a token of appreciation for our students’ hard work, dedication, creativity, and motivation shown over the course of the school year. We are very proud of our students and hope it encourages them to work even harder in the upcoming academic year and that it becomes a source of pride and satisfaction for both our students and their families.

Since this school year ends  I wish all of our staff, students, and their families a safe and happy summer. We are looking forward to next year and all of the promise and excitement a new school year holds.

Here are some tips for those who do not want to lose contact with their foreign language during summer break:

 • check on our offer  for summer;
 • encourage your child to read English books or magazines over summer;
 • during summer, children not only grow but also acquire knowledge, so it is critical time to introduce a beach reading habit in order to maintain contact with a foreign language, let children learn, and have some fun;
 • since summer holiday allows us to relax you can also fulfil a set of our summer English assignments for volunteers;
 • while enjoying your summer freedom, we encourage you to find some time to revise your English vocabulary online or take advantage of our skype courses where you can find the tailor-made games, flashcards, puzzles, quizzes, pictures, or vocabulary exercises, and where you can practise your speaking skills with native speakers;
 • sitting on a beach chair, you can read the high-quality articles here, and talk, or write in English here as these sites are run and supervised by our professional English teachers;
 • having fun in the mountains or wherever you spend your holiday, you can drop us a line in English. For this purpose, use the comment box below. Due to this method, you exercise your writing skills and they do not become rusty after having the summer off. In case you take some pictures, don’t hesitate to attach a link to your site where you upload photos relating to your holiday expeditions or adventures – here, on translatorKLO’s site, we are looking forward to hearing from you during summer break!

Assignments for volunteers :

Should you miss any of the above-mentioned methods, do not forget to enrol for our language courses which start in September each year and gain access to our qualified English teachers who make your life easier and let you gain a 2% discount on their services. NOTE: Promotion is valid every year between the first day of summer and the last day of August– your dedicated team of professional teachers with TranslatorKLO.

One Reply to “Koniec roku szkolnego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *