Rekrutacja:

Rekrutacja tłumaczy:

Opis pozostałych miejsc pracy dostępny jest w naszym Serwisie Ogłoszeniowym w zakładce Dam Pracę, prosimy korzystać z tego odnośnika.

* Nazwisko
* Imiona
* Ulica
* Numer domu / mieszkania
* Miejscowość
* Kod pocztowy
* Województwo
NIP
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż powyższy
* Adres e-mail:
Adres skype
* Telefon stacjonarny
* Telefon komórkowy
* Język rodzimy
* Język-i przekładu
* Student (kier. studiów / rok)
* Osoba pracująca - zawód wykonywany
* Osoba pracująca -zawód wyuczony
* Liczba lat w zawodzie tłumacza
* Osiągnięcia interpretatorskie
* Rodzaje tłumaczonych tekstów
* Preferencje osoby zainteresowanej pracą tłumacza pisemnego
* Preferencje osoby zainteresowanej pracą interpretatorską
* Liczba przełożonych tekstów (w tym liczba postawionych znaków ze spacjami)
* Liczba stawianych znaków ze spacjami w ciągu 1H
* Preferowana stawka za stronę tłumaczeniową (1800 znaków ze spacjami)
Zleceniodawcy (nazwa, adres, numer telefonu)
Referencje (imię i nazwisko, adres, numer telefonu)
Pełna nazwa firmy, adres oraz NIP w przypadku prowadzenia działaności gospodarczej
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawią z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. tak
nie

 

Rekrutacja lektorów:

Prosimy o wypełnienie i odesłanie zamieszczonego poniżej formularza wraz z kopią dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych:

Formularz TranslatorKL - rekrutacja lektorów..doc
 

WSKAZÓWKI

* pola wymagane

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia składane w innej niż zalecana formie, czyli z wykorzystaniem własnych formularzy, nie są rozpatrywane.

- pracownicy firmy TranslatorKL.