Kalkulator

Rodzaj tłumaczenia: pisemne
ustne

Legenda:

Tryb ekspresowy - oznacza, że tłumaczenie wykonywane jest do 48 h, przy czym dzień zgłoszenia nie jest dniem tłumaczeniowym lub zgłoszenie wynosi 7 501 zzs  a nie przekracza 15 000 zzs w materiale docelowym.

Tryb superekspresowy - oznacza, że tłumaczenie wykonywane jest do 24 h, przy czym dzień zgłoszenia nie jest dniem tłumaczeniowym lub zgłoszenie wynosi 15 001 zzs  a nie przekracza 22 500 zzs w materiale docelowym.

Tłumaczenie specjalistyczne - oznacza, że w materiale źródłowym jest więcej niż 20% słów związanych z daną specjalizacją na stronę. 

Tłumaczenie uwierzytelniające - oznacza, że dokument jest poświadczany przez tłumacza uwierzytelniającego, dawniej przysięgłego. Rozliczenia następują za 1125 zzs nie za 1500 zzs a każdą rozpoczęta stronę tłumaczeniową rozlicza się jako pełną - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprwiedliwości. Stawki ministerialne stosuje się wyłącznie w rozliczeniach z Sądami i Policją.

UWAGA! W przypadku innych parametrów niż wymienione powyżej zaleca się korzystanie z indywidualnej wyceny zlecenia, które można otrzmyać bezpłatnie po wypełniniu tego formularza. Co więcej, korzystanie z formularza indywidualnej wyceny gwarantuje uwzględnienie ewentualnych zniżek oferowanych przez TranslatorKL.

* Jeśli nie ustalono inaczej, koszty ubezpieczenia tłumacza, napoi, posiłków, ewentualnego zakwaterowania i podróży pokrywa Zamawiający. W przypadku tłumaczeń ustnych, tłumacze biura TranslatorKL pracują wyłącznie w blokach czterogodzinnych.

** Składanie zleceń do wyceny drogą internetową możliwe jest całą dobę. Obsługa zleceń wykonywana jest każdego dnia roboczego od 9.00 do 16.00. Zapytania i zlecenia składane po godzinie 16.00 obsługiwane będą następnego dnia roboczego. Zlecenia na tłumaczenia składane do godziny 12.00 przyjmowane będą z datą danego dnia roboczego. Zlecenia składane po godzinie 12.00 przyjmowane będą do realizacji z datą następnego dnia roboczego.