TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Ścieżka dostepu: www.translatorKL.pl, zakładka: Pomocnik, podzakładka: TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH.

Instrukcja:

Ocena poziomu kompetencji językowych jest nieodpłatna, jednak, by ją uzyskać od naszych ekspertów, należy albo zalogować się, albo zarejestrować na naszej stronie internetowej. Po rejestracji lub zalogowaniu, przejdź do zakładki: Pobieralnia, gdzie powinien znajdować się gotowy formularz odpowiedzi, zapisany pod nazwą: “ASSESSMENT TEST’S ANSWER SHEET”. Pamiętajcie, by wybierać tylko jedną odpowiedź, następnie uzupełnijcie wspomniany formularz literami: a, b, c, lub d, zapiszcie formularz w waszym komputerze, następnie przejdźcie do skrzynki adresowej, załączcie uzupełniony formularz, w temacie wiadomości wpiszcie: TEST KOMPETENCJI, i wyślijcie go do nas. W odpowiedzi, prześlemy nieodpłatny raport kompetencji językowych przygotowany przez naszych ekspertów na podstawie udzielonych odpowiedzi.

Życzymy powodzenia – nauczyciele i tłumacze firmy TranslatorKL:


 

1/ Betty_______ much time.:

 

a/ have got

b/ hasn't got

c/ was

d/ weren’t

 

2/ Henry _______swimming.:

 

a/ like

b/ do

c/ doesn't like

d/ go


3/ _____ you interested in philosophy?:

 

a/ Do

b/ Are

c/ Did

d/ Was

 

4/ They______ a house in the country.:

 

a/ has

b/ finds

c/ did

d/ haven't got

 

5/ When Betty__________ her homework, John was listening to the radio.:

 

a/ 's doing

b/ made

c/ did

d/ had

 


6/ They were having tea when I___________ the room.:

 

a/ was coming

b/ came

c/ entered

d/ comes

 

7/ CHOOSE THE RIGHT ORDER OF THE WORDS:

 

a/ they often meet at five

b/ often they meet at five

c/ at five they often meet

d/ at five they meet often

 

8/ _______ two books in the garden.:

 

a/ They are

b/ There are

c/ They have

d/ They were

 

9/ ________wonderful to see you again next week.:

 

a/ It is

b/ It was

c/ There is

d/ There was

 

10/ CHOOSE THE CORRECT SENTENCE:

 

a) When were you going to have your birthday party?

b) When are you going to have your birthday party?

c) When your birthday party are you going to have?

d) When you are going to have your birthday party?

 

11/ If I hadn't been so ill, I_________________ for that trip.:

 

a/ was going

b/ will go

c/ wouldn’t have gone

d/ would have gone

 

12/ Come here (I asked):

 

a/ I asked come here.

b/ I asked to come here.

c/ I asked to came here.

d/ I asked coming here.

 

13/ I will help Tom unless the work__________ too difficult.:

 

a/ isn't

b/ wasn’t

c/ will

d/ is

 


14/ "Don't play with matches". Mother warned the child__________:

 

a/ to play with matches.

b/ not to play with matches.

c/ to stop playing with matches.

d/ to give up playing with matches.

 

15/ London is_________ town in Great Britain.:

 

a/ the biggest

b/ bigger

c/ biggest

d/ bigger than

 

16/ September is__________ than November.:

 

a/ drier

b/ dryer

c/ driest

d/ the driest

 

17/ Do you think that Kate quits her job when she is pregnant? Yep, when_________! There is no way she is giving up her career!:

 

a/ she is born again

b/ she’s informed about it

c/ it is raining cats and dogs

d/ pigs fly

 

18/ I have to work at two jobs to make:

 

a/ eke out a living.

b/ eke out an existence.

c/ it happen.

d/ ends meet.

 

19/ I am looking forward________________ from you soon!:

 

a/ to hearing

b/ to listen

c/ to see

d/ the driest

 

20/ He has always been fond__________ games:

 

a/ with

b/ at

c/ on

d/ of

 

21/ The drawing lessons usually start_________4 a.m.:

 

a/ by

b/ at

c/ to

d/ on


22/ It was very kind_______ him.:

 

a/ of

b/ at

c/ for

d/upon


23/ Has it occurred to you that she must have arrived__________ London airport by now.:

 

a/at

b/in

c/to

d/near

 

24/ Whatever made you think_________ such a thing?:

 

a/ of

b/ at

c/ on

d/ for

 

25/ Don't lean______ that wall! You'll regret it.:

 

a/ to

b/ on

c/ against

d/ at 

Zobacz także:

EN:

1/ INNOVATIVE TEACHING IDEAS

2/ WHEN SHOULD WE INITIATE THE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION?

3/ 40+1 WEBSITES THAT PROVIDE FREE OF CHARGE PHOTOS

4/ WHY IS IT SO IMPORTANT TO HAVE ADEQUATELY TRANSLATED CV, DIPLOMAS, COVER LETTER OR RESUME?

5/ SAINT VALENTINE'S DAY - GOOD FOR ENGLISH CLASS 1

6/ SAINT VALENTINE'S DAY - 5 MORE LOVE SONGS WITH LYRICS GOOD FOR ENGLISH CLASSES

7/ TRANSLATION RATES

8/ TOM'S QUIET BOOK.

9/ HOMONYMS

10/ TENDERS - A CURSE OR A BLESSING FOR NOWADAYS TRANSLATORS AND INTERPRETERS

11/ SUCCESSFUL METHODS of STIRRING CONVERSATION.

12/ ALL SAINTS' DAY VERSUS HALLOWEEN.

 

PL:

1/ THINK AHEAD - WAKACJE Z GŁOWĄ

2/ NASZE PUBLIKACJE

3/ JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ? cz. 1

4/ JAK SIĘ UCZYĆ, BY NIE ZARYWAĆ PRZEDEGZAMINACYJNYCH NOCY. POMOCNIK.

5/ JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ? cz. 2.

6/ JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ? cz.3

7/ SZKIC ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH - SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH TŁUMACZY.

8/ JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIE NAUCZYĆ? cz. 4

9/ JAK WALCZYĆ ZE SPAMEM?

10/ CO CIĘ CZEKA, GDY ZOSTANIESZ TŁUMACZEM?

11/ JAK ZOSTAĆ TŁUMACZEM?

12/ PRZETARGI BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, CZY PRZEKLEŃSTWO DLA WSPÓŁCZESNYCH TŁUMACZY?

13/ TOM'S QUIET BOOK.

14/ HOMONIMY.

15/ ORYGINAŁ CZY PODRÓBKA? - NATIVE SPEAKER CONTRA FAŁSZYWKA.

16/ TRANSKREACJA.

17/ BRANDING.

18/ LOKALIZACJA.

19/ COPYWRITING.

20/ GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI TŁUMACZA ZA WYKONANY PRZEKŁAD.

21/ LARP.

Zostań z nami w tym lub w tym miejscu, by publikować swoje własne artykuły na naszych stronach, reklamować swoje produkty lub usługi, lub korzystać z szansy na poszerzenie grona odbiorców swoich usług, dzięki odwiedzającym nasze strony.

- twój oddany zespół tłumaczy i nauczycieli z TranslatorKL.