Cennik

 W biurze tłumaczeń: TranslatorKL istnieje możliwość ustalenia ceny za tłumaczenie pisemne wykonywane w trybie zwykłym w wysokości 25 PLN / 1. stronę rozliczeniową.*

Cena za 1. stronę tłumaczenia zwykłego (strona rozliczeniowa wynosi 1500 znaków ze spacjami) może zostać ustalona nawet na: 25 zł / 1. stronę + VAT (23% od 01.01.2011), gdy liczba stron przekroczy 1000 szt., a tekst nie jest specjalistyczny, przekład wykonywany jest z języka obcego na język polski w trybie zwykłym, a na każdej stronie jest nie mniej niż 1500 znaków materiału źródłowego lub gdy podpisana zostanie umowa o stałej współpracy, zgodnie z którą liczba zlecanych stron do przekładu nie będzie mniejsza niż 1000 szt. w miesiącu.  Czas trwania promocji: nieograniczony.

 

Dodatkowo, w firmie TranslatorKL możliwe są upusty cenowe zgodnie z poniższą tabelą:

 

Tłumaczenia: Cena tłumaczenia zwykłego od 11. kartek materiału żródłowego z 8% rabatem w dni robocze, w trybie standardowym :

NETTO

na język polski 43,05 PLN brutto  za 1. stronę rozliczeniową

35,00

z języka polskiego 45,51 PLN brutto za 1. stronę rozliczeniową

37,00

strona rozliczeniowa

 

 

 

 

 

 

 

1500 znaków ze spacjami

tryb standardowy

1-5 stron dziennie*

 

tryb ekspresowy

1-5 stron dziennie

w dniu zlecenia *

 

tryb superekspresowy                                                          6-10 stron w dniu zlecenia*

*Należy pamiętać, że kilka zleceń z danego języka, składanych przez Zamawiającego przed upływem terminu na wykonanie poprzedniego zamówienia oraz w sytuacja, w której pracuje kilku tłumaczy danego języka na potrzeby jednego Zleceniodawcy równocześnie, nazywamy tłumaczeniem wykonywanym w terminie ekspresowym lub superekspresowym, w zależności od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu dostarczenia przekładu. 

 

Tłumaczeniem specjalistycznym nazywamy materiał źródłowy, w którym jest powyżej 20% zwrotów specjalistycznych.

 

POZOSTAŁE SKŁADOWE KALKULACJI KOSZTÓW TŁUMACZENIA ZAMIESZCZONE SĄ W FORMULARZU KALKULATORA. ZALECAMY KORZYSTANIE Z TEGO NARZĘDZIA, BY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSTĘPNEJ WYCENY KOSZTÓW PRZEKŁADU!


 

 Co więcej, dla naszych Zleceniodawców mamy przygotowane taryfy rabatowe zgodnie z załączoną tabelą:

 

Taryfy rabatowe 1-5kartek materiału źródłowego, rodzaj tłumaczenia - zwykłe, tryb standardowy 0%
1-5 kartek m.ź., rodz. tłum. - specjalistyczne, t. standardowy 0%
1-5 kartek m.ź., rodz. tłum.  - uwierzytelnione, t. standardowy  0%

1-5 kartek m.ź., rodz. tłum. 

uwierzytelnione specjalistyczne

0%
6-10 kartek m.ź., rodz. tłum.  -  zwykłe, t. standardowy 5%
6-10 kartek m.ź., rodz. tłum.    -  specjalistyczne, t. standardowy 5%
6-10 kartek m.ź., rodz. tłum.  -  uwierzytelnione, t. standardowy  5%
6-10 kartek m.ź., rodz. tłum. -  uwierzytelnione specjalistyczne 5%
od 11. kartek m.ź., rodz. tłum.  -  zwykłe, t. standardowy  8%
od 11. kartek m.ź., rodz. tłum.  -  specjalistyczne 8%
od 11. kartek m.ź., rodz. tłum.  -  uwierzytelnione  8%
od 11. kartek m.ź., rodz. tłum.  - uwierzytelnione specjalistyczne 8%

 UWAGA!

OD 1.04.2014 - KORZYSTNA PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA ODBIORCÓW INSTYTUCJONALNYCH. PRZEDSIĘBIORSTWOM ZAINTERESOWANYM STAŁĄ WSPÓŁPRACĄ I OBNIŻENIEM KOSZTÓW ZATRUDNIENIA, PROPONUJEMY WYNAJĘCIE USŁUG TŁUMACZENIOWYCH W FIRMIE TRANSLATORKL. ZAPYTANIA O OUTSOURCING USŁUG TŁUMACZENIOWYCH PROSIMY SKŁADAĆ POD NASTĘPUJĄCYM ADRESEM E-MAIL: info@translatorKL.pl lub pod adresem stron społecznościowych.

Co więcej, na terenie Łodzi świadczymy usługi dodatkowe typu "od drzwi do drzwi", tzn. za dodatkową opłatę, przyjeżdżamy do Zleceniodawcy po materiał źródłowy i/lub odwozimy przekład, fakturę i dokumenty, a także istnieje możliwość odbioru przekładu w określonej formie (papierowej lub/i na nośniku CD itp.) wraz z  lub bez oprawy graficznej. 

W przypadku cennika na tłumaczenia uwierzytelniane czy poświadczane, dawniej zwane przysięgłymi, strona wynosi 1125 zzs a naliczenia następują za liczbę wykonanych stron obliczeniowych. Zalecamy korzystanie z wygodnego kalkulatora, zamieszczonego na stronach naszego portalu, by sprawdzić cenę usługii, uzależnionej również od kierunku przekładu. W tym konkretnym przypadku kalkulator pełni rolę cennika.

W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnianych, stosujemy najkorzystniejszy sposób rozliczenia ze Zleceniodawcą tj. rozliczamy się za liczbę postawionych znaków ze spacjami, co oznacza, że nie stosujemy strategii polegającej na obciążaniu Zleceniodawcy za strony, na których widnieją jedynie 2 lub 3 znaki ze spacjami, podczas gdy pełna strona to np.1500 znaków ze spacjami. Wspomniana praktyka jest najczęstszą strategią stosowaną przez biura tłumaczeń wobec Zleceniodawców. Jej celem jest wyrównanie oferowanej Zleceniodawcy niskiej ceny za stronę przekładu w momencie wykonywania wstępnej wyceny na podstawie materiału żródłowego.

Składanie zleceń do wyceny drogą internetową możliwe jest całą dobę. Obsługa zleceń wykonywana jest każdego dnia roboczego od 9.00 do 16.00. Zapytania i zlecenia składane po godzinie 16.00 obsługiwane będą następnego dnia roboczego. Zlecenia na tłumaczenia składane do godziny 12.00 przyjmowane będą z datą danego dnia roboczego. Zlecenia składane po godzinie 12.00 przyjmowane będą do realizacji z datą następnego dnia roboczego.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z kalkulatora, dzięki któremy Zleceniodawca może dokonać własnej wyceny tłumaczenia uwierzytelnianego (dawniej przysięgłego) lub nieuwierzytelnianego w 5 minut.